لیست آگهی های : اداره

رهن و اجاره
تهران -سعادت آباد

ودیعه :50,000,000تومان
اجاره :7,500,000تومان
 • 65 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 413391

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
تهران -جردن

ودیعه :100تومان
اجاره :100تومان
 • 95 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 413401

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
تهران -دبستان

ودیعه :20,000,000تومان
اجاره :2,500,000تومان
 • 60 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 413411

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
تهران -قلهک

ودیعه :100,000,000تومان
اجاره :5,000,000تومان
 • 75 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 413421

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
تهران -جمهوری

ودیعه :450,000,000تومان
اجاره :100تومان
 • 167 متر

 • 4 خواب

کد فایل : 413431

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
تهران -تهران

ودیعه :100تومان
اجاره :100تومان
 • 95 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 413441

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
تهران -تهران

ودیعه :100تومان
اجاره :100تومان
 • 95 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 413451

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
تهران -آذربایجان

ودیعه :320,000,000تومان
اجاره :500,000تومان
 • 80 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 413461

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
تهران -آذربایجان

ودیعه :320,000,000تومان
اجاره :500,000تومان
 • 80 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 413471

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
تهران -صادقیه

ودیعه :148,000,000تومان
اجاره :100تومان
 • 38 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 413481

تاریخ انتشار : 1 سال پیش