لیست آگهی های : ویلا

خرید و فروش
کرج -کردان

قیمت فروش :0تومان
 • 1000 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7570330

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -آزادگان

قیمت فروش :0تومان
 • 300 متر

 • 4 خواب

کد فایل : 7570730

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :4,100,000,000تومان
 • 430 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7571130

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -ماهدشت

قیمت فروش :0تومان
 • 1000 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7571430

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :0تومان
 • 1000 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7571730

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -طالقانی

قیمت فروش :625,000,000تومان
 • 520 متر

 • 4 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7571830

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -ماهدشت

قیمت فروش :2,500,000,000تومان
 • 800 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7571930

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -باغستان

قیمت فروش :730,000,000تومان
 • 500 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7572030

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -عظیمیه

قیمت فروش :4,800,000,000تومان
 • 1150 متر

 • 4 خواب

کد فایل : 7572330

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -عظیمیه

قیمت فروش :4,800,000,000تومان
 • 1150 متر

 • 4 خواب

کد فایل : 7572430

تاریخ انتشار : 1 سال پیش