لیست آگهی های : ویلا

خرید و فروش
کرج -کردان

قیمت فروش :1,700,000,000تومان
 • 1000 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7574430

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -کردان

قیمت فروش :1,700,000,000تومان
 • 1000 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7574530

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -کمال شهر

قیمت فروش :1,800,000,000تومان
 • 850 متر

 • 4 خواب

کد فایل : 7574930

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :2,500,000,000تومان
 • 1000 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7575030

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :2,500,000,000تومان
 • 1000 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7575130

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :2,500,000,000تومان
 • 1000 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7575230

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :2,500,000,000تومان
 • 1000 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7575330

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -کیانمهر

قیمت فروش :0تومان
 • 570 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7575430

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -سهیلیه

قیمت فروش :0تومان
 • 500 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 10091631

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -شهرک غرب-فرحزادی

قیمت فروش :100تومان
 • 550 متر

 • 6 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 49651

تاریخ انتشار : 1 سال پیش