لیست آگهی های : ویلا

خرید و فروش
کرج -کیانمهر

قیمت فروش :0تومان
 • 570 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7575430

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :2,500,000,000تومان
 • 1000 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7575330

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :2,500,000,000تومان
 • 1000 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7575230

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :2,500,000,000تومان
 • 1000 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7575130

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :2,500,000,000تومان
 • 1000 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7575030

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -کمال شهر

قیمت فروش :1,800,000,000تومان
 • 850 متر

 • 4 خواب

کد فایل : 7574930

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -کردان

قیمت فروش :1,700,000,000تومان
 • 1000 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7574530

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -کردان

قیمت فروش :1,700,000,000تومان
 • 1000 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7574430

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :550,000,000تومان
 • 550 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7573830

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -آزادگان

قیمت فروش :0تومان
 • 930 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7573730

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -آزادگان

قیمت فروش :0تومان
 • 930 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7573630

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :160,000,000تومان
 • 280 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 7573530

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :850,000,000تومان
 • 513 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7573430

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :1,000,000,000تومان
 • 185 متر

 • 5 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7573230

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :550,000,000تومان
 • 700 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7572830

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش