خرید و فروش
اندیشه -اندیشه

قیمت فروش :100تومان
 • 80 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 47711

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
اندیشه -اندیشه

قیمت فروش :250,000,000تومان
 • 57 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 47821

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
اندیشه -اندیشه

قیمت فروش :275,000,000تومان
 • 90 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 47831

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
اندیشه -اندیشه

قیمت فروش :0تومان
 • 187 متر

 • 2 خواب

 • بیش از 2 پارکینگ

کد فایل : 757091

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش