لیست آگهی های

رهن و اجاره
شهریار -شهریار

ودیعه :115,000,000تومان
اجاره :100تومان
 • 65 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 412871

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
رهن و اجاره
شهریار -شهریار

ودیعه :0تومان
اجاره :0تومان
 • 1000 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7518341

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
رهن و اجاره
شهریار -شهرک اندیشه

ودیعه :60,000,000تومان
اجاره :100تومان
 • 63 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 415801

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
شهریار -شهریار

قیمت فروش :100تومان
 • 500 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 423751

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
شهریار -شهریار

قیمت فروش :100تومان
 • 500 متر

 • 4 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 416181

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
شهریار -شهرک اندیشه

قیمت فروش :284,000,000تومان
 • 49 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 396031

تاریخ انتشار : 10 ماه پیش
خرید و فروش
شهریار -شهریار

قیمت فروش :100تومان
 • 525 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 423951

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
شهریار -شهریار

قیمت فروش :100تومان
 • 330 متر

 • 4 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 396191

تاریخ انتشار : 10 ماه پیش
خرید و فروش
شهریار -شهریار

قیمت فروش :100تومان
 • 150 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 411341

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
شهریار -شهریار

قیمت فروش :100تومان
 • 1330 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 424261

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
رهن و اجاره
شهریار -شهریار

ودیعه :0تومان
اجاره :0تومان
 • 1300 متر

 • 5 خواب

کد فایل : 758931

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
شهریار -شهریار

قیمت فروش :100تومان
 • 650 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 419181

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
شهریار -کهن

قیمت فروش :100تومان
 • 70 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 434751

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
شهریار -شهریار

قیمت فروش :100تومان
 • 680 متر

 • 0 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 414471

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
شهریار -شهریار

قیمت فروش :100تومان
 • 210 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 414481

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش