خرید و فروش
ملارد -مارلیک

قیمت فروش :702,000,000تومان
 • 117 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 47761

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
ملارد -مارلیک

قیمت فروش :960,000,000تومان
 • 190 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 47991

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
ملارد -مارلیک

قیمت فروش :960,000,000تومان
 • 190 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 48001

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
ملارد -جاده ملارد

قیمت فروش :0تومان
 • 5500 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 757221

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
ملارد -جاده ملارد

قیمت فروش :1,900,000,000تومان
 • 1900 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 757471

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
ملارد -جاده ملارد

قیمت فروش :1,900,000,000تومان
 • 1900 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 757481

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش