لیست آگهی های

خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :22,000,000,000تومان
 • 94 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 235312531

تاریخ انتشار : 11 ساعت پیش
خرید و فروش
فردیس -فلکه سوم

قیمت فروش :390,000,000تومان
 • 60 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 16581431

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -جهانشهر

قیمت فروش :1تومان
 • 1 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 12380531

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -کرج

قیمت فروش :4,000,000تومان
 • 160 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 11775731

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -محمد شهر

قیمت فروش :638,000,000تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • بیشتر از 5 متر

کد فایل : 19783431

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :2,900,000,000تومان
 • 197 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 18382031

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :2,900,000,000تومان
 • 197 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 18381931

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -45متری گلشهر

قیمت فروش :420,000,000تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 12278031

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -45متری گلشهر

قیمت فروش :4,600,000,000تومان
 • 90 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 12077031

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -عظیمیه

قیمت فروش :0تومان
 • 95 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 4327331

تاریخ انتشار : 6 ساعت پیش
خرید و فروش
کرج -جهانشهر

قیمت فروش :0تومان
 • 310 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 4327131

تاریخ انتشار : 6 ساعت پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :0تومان
 • 110 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 4327031

تاریخ انتشار : 6 ساعت پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :0تومان
 • 159 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 4326731

تاریخ انتشار : 7 ساعت پیش
خرید و فروش
فردیس -سرآسیاب

قیمت فروش :530,000,000تومان
 • 65 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 4326631

تاریخ انتشار : 7 ساعت پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :1,150,000,000تومان
 • 85 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 4326531

تاریخ انتشار : 7 ساعت پیش