لیست آگهی های

رهن و اجاره
فردیس -فردیس

ودیعه :40,000,000تومان
اجاره :1,800,000تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75128031

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -گوهردشت

ودیعه :150,000,000تومان
اجاره :2,500,000تومان
 • 89 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9588831

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
رهن و اجاره
کرج -شاهین ویلا

ودیعه :100,000,000تومان
اجاره :1,500,000تومان
 • 125 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75179531

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -گوهردشت

ودیعه :490,000,000تومان
اجاره :4,500,000تومان
 • 260 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9563931

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
رهن و اجاره
کرج -ماهدشت

ودیعه :10,000,000تومان
اجاره :1,500,000تومان
 • 84 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75128831

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -عظیمیه

ودیعه :490,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 220 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 75180031

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -مارلیک

ودیعه :100,000,000تومان
اجاره :1,000,000تومان
 • 120 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9564131

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
رهن و اجاره
کرج -کیانمهر

ودیعه :78,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 89 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75129031

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -عظیمیه

ودیعه :220,000,000تومان
اجاره :1,500,000تومان
 • 130 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9564231

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
رهن و اجاره
کرج -منظریه

ودیعه :50,000,000تومان
اجاره :350,000تومان
 • 136 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 75129231

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
فردیس -فردیس

ودیعه :60,000,000تومان
اجاره :100,000تومان
 • 60 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 75129731

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -دهقان ویلا

ودیعه :96,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 80 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 75181031

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -شهرک وحدت

ودیعه :60,000,000تومان
اجاره :1,000,000تومان
 • 80 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75131031

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -عظیمیه

ودیعه :800,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 120 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9617531

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
رهن و اجاره
کرج -گلشهر

ودیعه :170,000,000تومان
اجاره :1,000تومان
 • 110 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75182431

تاریخ انتشار : 1 سال پیش