رهن و اجاره
فردیس -فردیس

ودیعه :75,000,000تومان
اجاره :1,000,000تومان
  • 115 متر

  • 2 خواب

  • 1 پارکینگ

  • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3742731

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
رهن و اجاره
فردیس -فردیس

ودیعه :10,000,000تومان
اجاره :1,300,000تومان
  • 62 متر

  • 1 خواب

  • 1 پارکینگ

کد فایل : 7574030

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
رهن و اجاره
فردیس -فردیس

ودیعه :10,000,000تومان
اجاره :1,300,000تومان
  • 62 متر

  • 1 خواب

  • 1 پارکینگ

کد فایل : 7574130

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش