لیست آگهی های

معاوضه
کرج -مارلیک

قیمت کل :850,000,000تومان
حداقل قیمت معاوضه :850,000,000تومان
 • 98 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9548231

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
معاوضه
کرج -جهانشهر

قیمت کل :2,147,483,647تومان
حداقل قیمت معاوضه :2,147,483,647تومان
 • 129 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9553431

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
معاوضه
کرج -عظیمیه

قیمت کل :0تومان
حداقل قیمت معاوضه :0تومان
 • 160 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9562231

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش