معاوضه

قیمت کل: 3,082,000,000 تومان
حداقل قیمت معاوضه: 2,000,000,000 تومان
 • 134 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 1570636931

تاریخ انتشار : 9 ماه پیش
معاوضه

قیمت کل: 0 تومان
حداقل قیمت معاوضه: 0 تومان
 • 160 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9562231

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
معاوضه

قیمت کل: 2,147,483,647 تومان
حداقل قیمت معاوضه: 2,147,483,647 تومان
 • 129 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9553431

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
معاوضه

قیمت کل: 850,000,000 تومان
حداقل قیمت معاوضه: 850,000,000 تومان
 • 98 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9548231

تاریخ انتشار : 1 سال پیش