لیست آگهی های : آپارتمان

رهن و اجاره
کرج -عظیمیه

ودیعه :180,000,000تومان
اجاره :1,200,000تومان
 • 130 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 8774230

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
رهن و اجاره
فردیس -فردیس

ودیعه :10,000,000تومان
اجاره :1,300,000تومان
 • 62 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7574130

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
رهن و اجاره
فردیس -فردیس

ودیعه :10,000,000تومان
اجاره :1,300,000تومان
 • 62 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7574030

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
رهن و اجاره
کرج -گوهردشت

ودیعه :60,000,000تومان
اجاره :1,600,000تومان
 • 110 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7573930

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :200,000,000تومان
 • 85 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7569230

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -شاهین ویلا

قیمت فروش :295,000,000تومان
 • 90 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7569130

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -شاهین ویلا

قیمت فروش :295,000,000تومان
 • 90 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7569030

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -باغستان

قیمت فروش :274,000,000تومان
 • 70 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 6766530

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -کیانمهر

قیمت فروش :312,000,000تومان
 • 79 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • بیشتر از 5 متر

کد فایل : 7466430

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -شاهین ویلا

قیمت فروش :450,000,000تومان
 • 180 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 7266330

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
رهن و اجاره
کرج -باغستان
 • 85 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 5965630

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش
رهن و اجاره
کرج -عظیمیه

ودیعه :150,000,000تومان
اجاره :3,300,000تومان
 • 132 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 5665530

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -شاهین ویلا

قیمت فروش :300,000تومان
 • 4000 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 4265430

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :10,000,000,000تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 465330

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -جهانشهر

قیمت فروش :1,240,000,000تومان
 • 124 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 4864630

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش