Loading...
ویژه
خرید و فروش
 • کرج -گلشهر

 • 9 بازدید

 • 55 متر
 • خواب

قیمت فروش: 8,800,000,000 تومان
ویژه
خرید و فروش
 • کرج -دهقان ویلا

 • 5 بازدید

 • 94 متر
 • 2 خواب
ویژه
خرید و فروش
 • کرج -جهانشهر

 • 12 بازدید

 • 480 متر
 • 0 خواب
ویژه
خرید و فروش
 • کرج -جهانشهر

 • 13 بازدید

 • 480 متر
 • 0 خواب
ویژه
خرید و فروش
 • کرج -باغستان

 • 28 بازدید

 • 71 متر
 • 2 خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 2,900,000,000 تومان
ویژه
خرید و فروش
 • کرج -عظیمیه

 • 29 بازدید

 • 163 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • بیشتر از 5 متر

قیمت فروش: 60,000,000 تومان
ویژه
خرید و فروش
 • کرج -باغستان

 • 21 بازدید

 • 71 متر
 • 2 خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 3,150,000,000 تومان
ویژه
خرید و فروش
 • کرج -عظیمیه

 • 16 بازدید

 • 163 متر
 • 3 خواب

قیمت فروش: 60,000,000 تومان
ویژه
خرید و فروش
 • کرج -45متری گلشهر

 • 32 بازدید

 • 163 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 5-3 متر

قیمت فروش: 5,700,000,000 تومان
ویژه
خرید و فروش
 • فردیس -فردیس

 • 56 بازدید

 • 95 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 1,900,000,000 تومان
ویژه
خرید و فروش
 • کرج -عظیمیه

 • 59 بازدید

 • 85 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 5-3 متر

قیمت فروش: 3,400,000,000,000 تومان
ویژه
رهن و اجاره
 • کرج -عظیمیه

 • 102 بازدید

 • 101 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • بیشتر از 5 متر

ودیعه: 750,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
ویژه
خرید و فروش
 • کرج -کرج

 • 69 بازدید

 • 148 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 5-3 متر

قیمت فروش: 38,500,000,000 تومان
ویژه
رهن و اجاره
 • کرج -45متری گلشهر

 • 82 بازدید

 • 45 متر
 • خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری 3-1 متر

ودیعه: 100,000,000 تومان
اجاره: 4,000,000 تومان
ویژه
خرید و فروش
 • کرج - شهرک فرهنگیان

 • 40 بازدید

 • 101 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 5-3 متر

قیمت فروش: 2,000,000,000 تومان