Loading...
ویژه
خرید و فروش
 • کرج -آزادگان

 • 14 بازدید

 • 127 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 2,780,000,000 تومان
ویژه
خرید و فروش
 • کرج -گلشهرویلا

 • 37 بازدید

 • 95 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 1,200,000,000 تومان
ویژه
خرید و فروش
 • کرج -باغستان

 • 32 بازدید

 • 131 متر
 • 3 خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 22,900,000,000 تومان
ویژه
معاوضه
 • کرج -چهارراه کارخانه قند

 • 32 بازدید

 • 170 متر
 • 2 خواب
 • 2 پارکینگ
 • انباری 5-3 متر

قیمت کل: 2,000,000,000 تومان
حداقل قیمت معاوضه: 2,000,000,000 تومان
ویژه
رهن و اجاره
 • کرج -جهانشهر

 • 38 بازدید

 • 70 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

ودیعه: 310,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
ویژه
خرید و فروش
 • کرج -45متری گلشهر

 • 80 بازدید

 • 85 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 1,250,000,000 تومان
ویژه
رهن و اجاره
 • کرج -گوهردشت

 • 57 بازدید

 • 95 متر
 • 1 خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری ندارد

ودیعه: 250,000,000 تومان
اجاره: 8,000,000 تومان
ویژه
خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 76 بازدید

 • 58 متر
 • 1 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 1,270,000,000 تومان
ویژه
خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 65 بازدید

 • 105 متر
 • 2 خواب
 • 2 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 2,625,000,000 تومان
ویژه
خرید و فروش
 • کرج -شهرک بنفشه

 • 80 بازدید

 • 82 متر
 • 2 خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 1,430,000,000 تومان
طلایی
رهن و اجاره
 • کرج -گلشهر

 • 6 بازدید

 • 130 متر
 • خواب

ودیعه: 450,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
طلایی
رهن و اجاره
 • کرج -گلشهر

 • 8 بازدید

 • 130 متر
 • خواب

ودیعه: 450,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
طلایی
خرید و فروش
 • کرج -گلشهر

 • 6 بازدید

 • 135 متر
 • خواب

قیمت فروش: 2,450,000,000 تومان
طلایی
رهن و اجاره
 • کرج -45متری گلشهر

 • 12 بازدید

 • 45 متر
 • خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری ندارد

ودیعه: 150,000,000 تومان
اجاره: 1,500,000 تومان
طلایی
رهن و اجاره
 • کرج -گوهردشت

 • 29 بازدید

 • 114 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

ودیعه: 300,000,000 تومان
اجاره: 6,000,000 تومان
فروش فوری 500میلیون زیر قیمت