Loading...
خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 6 بازدید

 • 58 متر
 • 1 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش : 1,270,000,000 تومان
خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 3 بازدید

 • 105 متر
 • 2 خواب
 • 2 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش : 2,625,000,000 تومان
خرید و فروش
 • کرج -شهرک بنفشه

 • 26 بازدید

 • 82 متر
 • 2 خواب
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش : 1,430,000,000 تومان
خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 1 بازدید

 • 200 متر
 • 3 خواب
 • 2 پارکینگ
 • انباری 5-3 متر

قیمت فروش : 27,000,000 تومان
خرید و فروش
 • کرج - شهرک فرهنگیان

 • 2 بازدید

 • 109 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش : 1,680,000,000 تومان
خرید و فروش
 • کرج -باغستان غربی

 • 4 بازدید

 • 143 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش : 24,000,000 تومان
خرید و فروش
 • کرج -مهرویلا

 • 0 بازدید

 • 151 متر
 • 3 خواب
 • 2 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش : 5,440,000,000 تومان
خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 2 بازدید

 • 250 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
خرید و فروش
 • کرج -350 متری

 • 5 بازدید

 • 93 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
خرید و فروش
 • کرج -باغستان غربی

 • 3 بازدید

 • 142 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش : 24,200,000 تومان
خرید و فروش
 • کرج -45متری گلشهر

 • 2 بازدید

 • 97 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش : 1,720,000,000 تومان
خرید و فروش
 • کرج -45متری گلشهر

 • 4 بازدید

 • 162 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 4 بازدید

 • 70 متر
 • 2 خواب
 • انباری 5-3 متر

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 19 بازدید

 • 200 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 5-3 متر

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 5 بازدید

 • 142 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش : 23,000,000 تومان