Loading...
خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 156 بازدید

 • 94 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :22,000,000,000تومان
خرید و فروش
 • تهران -الهیه

 • 72 بازدید

 • 100 متر
 • 1 خواب

قیمت فروش :100تومان
خرید و فروش
 • کرج -کمال شهر

 • 94 بازدید

 • 500 متر
 • 6 خواب
 • بیش از 2 پارکینگ

قیمت فروش :10,000,000,000تومان
خرید و فروش
 • فردیس -فلکه سوم

 • 166 بازدید

 • 60 متر
 • 1 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :390,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -جهانشهر

 • 138 بازدید

 • 1 متر
 • 1 خواب

قیمت فروش :1تومان
خرید و فروش
 • کرج -کرج

 • 171 بازدید

 • 160 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ

قیمت فروش :4,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -عظیمیه

 • 60 بازدید

 • 125 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 5-3 متر

قیمت فروش :30,000,000تومان
رهن و اجاره
 • کرج -گوهردشت

 • 98 بازدید

 • 90 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

ودیعه :65,000,000تومان
اجاره :2,500,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -محمد شهر

 • 79 بازدید

 • 100 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • بیشتر از 5 متر

قیمت فروش :638,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 101 بازدید

 • 197 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 5-3 متر

قیمت فروش :2,900,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 93 بازدید

 • 197 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 5-3 متر

قیمت فروش :2,900,000,000تومان
رهن و اجاره
 • کرج -گوهردشت

 • 128 بازدید

 • 123 متر
 • 2 خواب

ودیعه :245,000,000تومان
اجاره :0تومان
خرید و فروش
 • کرج -45متری گلشهر

 • 142 بازدید

 • 100 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :420,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -45متری گلشهر

 • 118 بازدید

 • 90 متر
 • 2 خواب
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :4,600,000,000تومان
رهن و اجاره
 • کرج -گوهردشت

 • 116 بازدید

 • 124 متر
 • 3 خواب