خرید و فروش
کرج -کیانمهر

قیمت فروش :170,000,000تومان
 • 90 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 7570830

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -آزادگان

قیمت فروش :0تومان
 • 300 متر

 • 4 خواب

کد فایل : 7570730

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -عظیمیه

قیمت فروش :3,700,000تومان
 • 720 متر

 • 4 خواب

کد فایل : 7570430

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -کردان

قیمت فروش :0تومان
 • 1000 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7570330

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -مهرویلا

قیمت فروش :760,000,000تومان
 • 650 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7570030

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -کمال شهر

قیمت فروش :0تومان
 • 1847 متر

 • 5 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 7569930

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -کیانمهر

قیمت فروش :497,000,000تومان
 • 432 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7569730

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -ماهدشت

قیمت فروش :600,000,000تومان
 • 620 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7569630

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -عظیمیه

قیمت فروش :0تومان
 • 200 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 7569430

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -عظیمیه

قیمت فروش :0تومان
 • 800 متر

 • 4 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7569330

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -شاهین ویلا

قیمت فروش :295,000,000تومان
 • 90 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7569130

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -شاهین ویلا

قیمت فروش :295,000,000تومان
 • 90 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7569030

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -کردان

قیمت فروش :0تومان
 • 500 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7568430

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -کمال شهر

قیمت فروش :1,100,000,000تومان
 • 400 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 7568230

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -کمال شهر

قیمت فروش :0تومان
 • 500 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 7567830

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش