خرید و فروش
کرج -مهرویلا

قیمت فروش :20,000,000تومان
 • 150 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 4765030

تاریخ انتشار : 4 هفته پیش
خرید و فروش
کرج -جهانشهر

قیمت فروش :1,240,000,000تومان
 • 124 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 4864630

تاریخ انتشار : 4 هفته پیش
خرید و فروش
کرج -45متری گلشهر

قیمت فروش :0تومان
 • 83 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 4263630

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گلشهر

قیمت فروش :100تومان
 • 95 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 3963031

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :570,000,000تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3962931

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -مهرشهر

قیمت فروش :100تومان
 • 105 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3962831

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :630,000,000تومان
 • 103 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3962631

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -باغستان

قیمت فروش :100تومان
 • 126 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3962431

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -باغستان

قیمت فروش :100تومان
 • 126 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3962331

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -مهرشهر

قیمت فروش :1,190,000,000تومان
 • 150 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3962231

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گلشهر

قیمت فروش :100تومان
 • 166 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3962131

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -مهرشهر

قیمت فروش :100تومان
 • 85 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3962031

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -عظیمیه

قیمت فروش :100تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3960631

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -مهرشهر

قیمت فروش :180,000,000تومان
 • 63 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 3960531

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -مهرویلا

قیمت فروش :2,000,000,000تومان
 • 200 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3960431

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش