خرید و فروش
کرج -باغستان

قیمت فروش :730,000,000تومان
 • 500 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7572030

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -ماهدشت

قیمت فروش :2,500,000,000تومان
 • 800 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7571930

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -طالقانی

قیمت فروش :625,000,000تومان
 • 520 متر

 • 4 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7571830

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -آزادگان

قیمت فروش :14,000,000تومان
 • 363 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7571630

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -مهرشهر

قیمت فروش :145,000,000تومان
 • 140 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7571530

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -ماهدشت

قیمت فروش :0تومان
 • 1000 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7571430

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -حصارک

قیمت فروش :54,000,000تومان
 • 30 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 7571230

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :4,100,000,000تومان
 • 430 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7571130

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :420,000,000تومان
 • 250 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7571030

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -کیانمهر

قیمت فروش :170,000,000تومان
 • 90 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 7570830

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -آزادگان

قیمت فروش :0تومان
 • 300 متر

 • 4 خواب

کد فایل : 7570730

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -عظیمیه

قیمت فروش :3,700,000تومان
 • 720 متر

 • 4 خواب

کد فایل : 7570430

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -کردان

قیمت فروش :0تومان
 • 1000 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7570330

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -مهرویلا

قیمت فروش :760,000,000تومان
 • 650 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7570030

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -کمال شهر

قیمت فروش :0تومان
 • 1847 متر

 • 5 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 7569930

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش