لیست آگهی های : آپارتمان
خرید و فروش
کرج -گلشهر

قیمت فروش :470,000,000تومان
 • 120 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

خرید و فروش
کرج -گلشهر

قیمت فروش :215,000,000تومان
 • 75 متر

 • 2 خواب

خرید و فروش
کرج -گلشهر

قیمت فروش :175,000,000تومان
 • 60 متر

 • 1 خواب

 • انباری 5-3 متر

خرید و فروش
کرج -مهرشهر

قیمت فروش :100تومان
 • 134 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
کرج -شاهین ویلا

قیمت فروش :480,000,000تومان
 • 72 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
کرج -محمد شهر

قیمت فروش :100تومان
 • 60 متر

 • 1 خواب

خرید و فروش
کرج -کوی کارمندان

قیمت فروش :600,000,000تومان
 • 94 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
کرج -گلشهر

قیمت فروش :650,000,000تومان
 • 95 متر

 • 2 خواب

خرید و فروش
کرج -عظیمیه

قیمت فروش :1,000تومان
 • 300 متر

 • 4 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
کرج -کمال شهر

قیمت فروش :175,000,000تومان
 • 70 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر