لیست آگهی های : زمین

خرید و فروش
کرج -ماهدشت

قیمت فروش :650,000,000تومان
 • 3750 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 3948931

تاریخ انتشار : 2 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :300,000,000تومان
 • 300 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 7567530

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -سهیلیه

قیمت فروش :0تومان
 • 250 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 10086131

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -ماهدشت

قیمت فروش :0تومان
 • 1000 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 100103031

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -طالقانی

قیمت فروش :0تومان
 • 4600 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 100107531

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
طالقان -طالقان

قیمت فروش :1,000,000,000تومان
 • 680 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 100107731

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
طالقان -طالقان

قیمت فروش :1,560,000,000تومان
 • 650 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 100107931

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
طالقان -طالقان

قیمت فروش :1,200,000,000تومان
 • 1200 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 100108131

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
اشتهارد -اشتهارد

قیمت فروش :5,000,000,000تومان
 • 1000 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 100115431

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -مهرشهر

قیمت فروش :2,000,000,000تومان
 • 20000 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 100116131

تاریخ انتشار : 1 سال پیش