لیست آگهی های : باغ
خرید و فروش
کرج -تهراندشت
 • 414 متر

 • 1 خواب

خرید و فروش
کرج -کوی کارمندان

قیمت فروش :24,732,000,000تومان
 • 525 متر

 • 1 خواب

خرید و فروش
شهریار -شهریار

قیمت فروش :0تومان
 • 80 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
کرج -ماهدشت

قیمت فروش :0تومان
 • 280 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
کرج -ملک آباد

قیمت فروش :0تومان
 • 715 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
کرج -سهیلیه

قیمت فروش :0تومان
 • 105 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
کرج -سهیلیه

قیمت فروش :0تومان
 • 130 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
کرج -سهیلیه

قیمت فروش :0تومان
 • 130 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
کرج -تهران دشت

قیمت فروش :0تومان
 • 145 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • بیشتر از 5 متر

خرید و فروش
کرج -سهیلیه

قیمت فروش :0تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر