لیست آگهی های : باغ

مشارکت در ساخت
مهدی شهر -بوستان

قمیمت کل ملک :200,000,000تومان
 • 150 متر

 • 2 خواب

کد فایل :

تاریخ انتشار : 2 سال پیش
خرید و فروش
کرج -کیانمهر

قیمت فروش :1,100,000,000تومان
 • 450 متر

 • 0 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3947731

تاریخ انتشار : 2 سال پیش
خرید و فروش
کرج -ماهدشت

قیمت فروش :1,090,000,000تومان
 • 1010 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3947831

تاریخ انتشار : 2 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :185,000,000تومان
 • 499 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 3949431

تاریخ انتشار : 2 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :0تومان
 • 500 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 7568130

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :0تومان
 • 705 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 7568530

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :0تومان
 • 705 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 7568630

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :0تومان
 • 500 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 7570530

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -محمد شهر

قیمت فروش :1,860,000,000تومان
 • 1862 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 7572130

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
ملارد -جاده ملارد

قیمت فروش :1,900,000,000تومان
 • 1900 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 757471

تاریخ انتشار : 1 سال پیش