لیست آگهی های : اداره
رهن و اجاره
کرج -گوهردشت

ودیعه :1,600,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 390 متر

 • 2 خواب

 • بیش از 2 پارکینگ

 • بیشتر از 5 متر

رهن و اجاره
کرج -مهرویلا

ودیعه :2,000,000,000تومان
اجاره :80,000,000تومان
 • 110 متر

 • 0 خواب

رهن و اجاره
کرج -مهرویلا

ودیعه :2,000,000,000تومان
اجاره :80,000,000تومان
 • 110 متر

 • 0 خواب

رهن و اجاره
کرج -حسن آباد

ودیعه :35,000,000تومان
اجاره :3,000,000تومان
 • 33 متر

 • خواب

رهن و اجاره
کرج -کرج

ودیعه :350,000,000تومان
اجاره :30,000,000تومان
 • 33 متر

 • خواب

رهن و اجاره
کرج -کرج

ودیعه :350,000,000تومان
اجاره :30,000,000تومان
 • 33 متر

 • خواب

رهن و اجاره
کرج -کرج

ودیعه :350,000,000تومان
اجاره :30,000,000تومان
 • 33 متر

 • خواب

رهن و اجاره
کرج -45متری گلشهر

ودیعه :150,000,000تومان
اجاره :1,500,000تومان
 • 45 متر

 • خواب

رهن و اجاره
کرج -گلشهر

ودیعه :40,000,000تومان
اجاره :4,500,000تومان
 • 1 متر

 • 1 خواب

رهن و اجاره
کرج -جهانشهر

ودیعه :450,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 86 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ