لیست آگهی های : ویلا
خرید و فروش
کرج -سهیلیه

قیمت فروش :0تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
کرج -سهیلیه

قیمت فروش :0تومان
 • 140 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
کرج -سهیلیه

قیمت فروش :0تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
ملارد -جاده ملارد

قیمت فروش :0تومان
 • 150 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
آمل -آمل

قیمت فروش :0تومان
 • 320 متر

 • 4 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
لواسان -لواسان

قیمت فروش :0تومان
 • 150 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
نظرآباد -نظر آباد

قیمت فروش :0تومان
 • 320 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
لنگرود -لنگرود

قیمت فروش :0تومان
 • 220 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
تهران -وردآورد

قیمت فروش :0تومان
 • 200 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

اجاره روزانه
کرج -سهیلیه

قیمت اجاره روزانه :990,000تومان
قیمت حداکثراجاره هفتگی روزانه :990,000تومان
 • 500 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ