لیست آگهی های : ویلا
خرید و فروش
کرج -سهیلیه

قیمت فروش :5,500,000,000تومان
 • 500 متر

 • 2 خواب

 • بیش از 2 پارکینگ

رهن و اجاره
نظرآباد - نظرآباد

ودیعه :400,000,000تومان
اجاره :5,000,000تومان
 • 200 متر

 • 2 خواب

 • بیش از 2 پارکینگ

 • بیشتر از 5 متر

خرید و فروش
کرج -سهیلیه

قیمت فروش :0تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
کرج -سهیلیه

قیمت فروش :0تومان
 • 140 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
کرج -سهیلیه

قیمت فروش :0تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
ملارد -جاده ملارد

قیمت فروش :0تومان
 • 150 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
آمل -آمل

قیمت فروش :0تومان
 • 320 متر

 • 4 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
لواسان -لواسان

قیمت فروش :0تومان
 • 150 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
نظرآباد -نظر آباد

قیمت فروش :0تومان
 • 320 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
لنگرود -لنگرود

قیمت فروش :0تومان
 • 220 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر