لیست آگهی های : ویلا

خرید و فروش
شهریار -شهریار

قیمت فروش :100تومان
 • 330 متر

 • 4 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 396191

تاریخ انتشار : 2 سال پیش
خرید و فروش
کرج -سهیلیه

قیمت فروش :1,000,000,000تومان
 • 500 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7566630

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -سهیلیه

قیمت فروش :2,300,000,000تومان
 • 1000 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 7566830

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -سهیلیه

قیمت فروش :2,300,000,000تومان
 • 1000 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 7566930

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :0تومان
 • 500 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7567130

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :0تومان
 • 530 متر

 • 6 خواب

کد فایل : 7567230

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :420,000,000تومان
 • 360 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 7567430

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :800,000,000تومان
 • 500 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7567930

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :936,000,000تومان
 • 260 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 7568030

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -کمال شهر

قیمت فروش :1,100,000,000تومان
 • 400 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 7568230

تاریخ انتشار : 1 سال پیش