رهن و اجاره

ودیعه: 1,000,000,000 تومان
اجاره: 27,000,000 تومان
 • 156 متر

 • 3 خواب

 • 2 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 117262991

تاریخ انتشار : 9 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 1,500,000,000 تومان
 • 60 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 462931

تاریخ انتشار : 9 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 1,500,000,000 تومان
 • 43 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 462921

تاریخ انتشار : 9 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 1,323,000,000 تومان
 • 49 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 462911

تاریخ انتشار : 9 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 1,090,000,000,000 تومان
 • 52 متر

 • 1 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 462901

تاریخ انتشار : 9 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 9,700,000,000 تومان
 • 132 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 462891

تاریخ انتشار : 9 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 18,850,000,000 تومان
 • 145 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 462881

تاریخ انتشار : 9 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 1,000 تومان
 • 2000 متر

 • 4 خواب

 • بیش از 2 پارکینگ

 • بیشتر از 5 متر

کد فایل : 114262801

تاریخ انتشار : 9 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 3,400,000,000 تومان
 • 111 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 462721

تاریخ انتشار : 9 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 1,950,000,000 تومان
 • 85 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 462711

تاریخ انتشار : 9 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 3,700,000,000 تومان
 • 101 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 462701

تاریخ انتشار : 9 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 3,800,000,000 تومان
 • 85 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 462691

تاریخ انتشار : 9 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 5,750,000,000 تومان
 • 123 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 462681

تاریخ انتشار : 9 ماه پیش
رهن و اجاره

ودیعه: 200,000,000 تومان
اجاره: 12,000,000 تومان
 • 70 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 462671

تاریخ انتشار : 9 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 2,200,000,000 تومان
 • 40 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 462651

تاریخ انتشار : 9 ماه پیش