لیست آگهی های

رهن و اجاره
کرج -بلوار رستاخیز

ودیعه :100,000تومان
اجاره :2,500,000تومان
 • 80 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

 • 1 پارکینگ

کد فایل :

تاریخ انتشار : 4 هفته پیش
خرید و فروش
کرج -دولت آباد

قیمت فروش :1,050,000,000تومان
 • 84 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 407517731

تاریخ انتشار : 9 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -مطهری

قیمت فروش :1,350,000,000تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 374511831

تاریخ انتشار : 11 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -آزادگان

قیمت فروش :1,350,000,000تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 374511731

تاریخ انتشار : 11 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :22,000,000,000تومان
 • 94 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 235312531

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -کمال شهر

قیمت فروش :10,000,000,000تومان
 • 500 متر

 • 6 خواب

 • بیش از 2 پارکینگ

کد فایل : 17381631

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -کرج

قیمت فروش :4,000,000تومان
 • 160 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 11775731

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -باغستان

قیمت فروش :2,000,000,000تومان
 • 116 متر

 • 2 خواب

 • 2 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 722534931

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -شهرک جهازیها

قیمت فروش :27,500,000,000تومان
 • 110 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 351519031

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -شاهین ویلا

قیمت فروش :490,000,000تومان
 • 60 متر

 • 1 خواب

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 429518931

تاریخ انتشار : 8 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :27,500,000,000تومان
 • 150 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 351518831

تاریخ انتشار : 8 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -350 متری

قیمت فروش :1,500,000,000تومان
 • 165 متر

 • خواب

 • بیشتر از 5 متر

کد فایل : 395517131

تاریخ انتشار : 10 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -45متری گلشهر

قیمت فروش :870,000,000تومان
 • 67 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 360510231

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -عظیمیه

قیمت فروش :30,000,000تومان
 • 125 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 275433531

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -گوهردشت

ودیعه :65,000,000تومان
اجاره :2,500,000تومان
 • 90 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 218212931

تاریخ انتشار : 1 سال پیش