لیست آگهی های

خرید و فروش
تبریز -باغ گلستان

قیمت فروش :100تومان
 • 140 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 445182

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -سهند

قیمت فروش :100تومان
 • 67 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 445172

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -کوی تبریز نو

قیمت فروش :100تومان
 • 35 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 445162

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -ولی عصر

قیمت فروش :100تومان
 • 165 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 445152

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -اندیشه

قیمت فروش :100تومان
 • 75 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 445142

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -اشرفی لاله

قیمت فروش :100تومان
 • 145 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 445132

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -یاغچیان

قیمت فروش :100تومان
 • 75 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 445122

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -کوی زمرد

قیمت فروش :100تومان
 • 143 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 445112

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -زعفرانیه

قیمت فروش :100تومان
 • 78 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 445102

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -شفیع زاده

قیمت فروش :100تومان
 • 50 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 445092

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -مرزداران

قیمت فروش :100تومان
 • 142 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 445082

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -شبستر

قیمت فروش :100تومان
 • 50 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 445072

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -فلکه خیام

قیمت فروش :100تومان
 • 57 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 444652

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -سهند

قیمت فروش :100تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 444642

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -شهرک اندیشه

قیمت فروش :100تومان
 • 57 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 444632

تاریخ انتشار : 1 سال پیش