لیست آگهی های

خرید و فروش
تبریز -شهرک اندیشه

قیمت فروش :100تومان
 • 100 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 444322

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -عباسی

قیمت فروش :100تومان
 • 105 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 444312

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -مرزداران

قیمت فروش :100تومان
 • 116 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 444302

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -شهرک اندیشه

قیمت فروش :100تومان
 • 62 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 444292

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -شفیع زاده

قیمت فروش :100تومان
 • 92 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 444282

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -الهیه

قیمت فروش :100تومان
 • 90 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 444272

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -محله رواسان

قیمت فروش :100تومان
 • 157 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 444262

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -باغ گلستان

قیمت فروش :100تومان
 • 66 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 444252

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -سهند

قیمت فروش :100تومان
 • 80 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 444242

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -فهمیده

قیمت فروش :100تومان
 • 72 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 444232

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -ولی عصر

قیمت فروش :100تومان
 • 160 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 444222

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -یاغچیان

قیمت فروش :100تومان
 • 85 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 444212

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -زعفرانیه

قیمت فروش :100تومان
 • 143 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 444202

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -شهرک سهند

قیمت فروش :100تومان
 • 89 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 444192

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -سهند

قیمت فروش :100تومان
 • 72 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 444182

تاریخ انتشار : 1 سال پیش