لیست آگهی های

خرید و فروش
تبریز -اشرفی لاله

قیمت فروش :100تومان
 • 145 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 445132

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -اندیشه

قیمت فروش :100تومان
 • 75 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 445142

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -ولی عصر

قیمت فروش :100تومان
 • 165 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 445152

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -کوی تبریز نو

قیمت فروش :100تومان
 • 35 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 445162

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -سهند

قیمت فروش :100تومان
 • 67 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 445172

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -باغ گلستان

قیمت فروش :100تومان
 • 140 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 445182

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -شهرک سهند

قیمت فروش :100تومان
 • 75 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 445192

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -جاده سنتو

قیمت فروش :100تومان
 • 220 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 445202

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -حجتی

قیمت فروش :100تومان
 • 170 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 445212

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -رسالت

قیمت فروش :100تومان
 • 106 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 445222

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -ولی عصر

قیمت فروش :100تومان
 • 155 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 445232

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -منبع

قیمت فروش :100تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 445242

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -ولی عصر

قیمت فروش :100تومان
 • 144 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 445252

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -توانیر

قیمت فروش :100تومان
 • 90 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 445262

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -تبریز

قیمت فروش :0تومان
 • 125 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 958332

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش