لیست آگهی های

خرید و فروش
کرج -ماهدشت

قیمت فروش :275,000,000تومان
 • 82 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 4511631

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -45متری گلشهر

قیمت فروش :470,000,000تومان
 • 75 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 4511531

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -عظیمیه

قیمت فروش :0تومان
 • 400 متر

 • 4 خواب

 • بیش از 2 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 4511431

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :3,560,000,000تومان
 • 138 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 4511331

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :2,185,000,000تومان
 • 115 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 4511231

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -اتحاد

قیمت فروش :3,060,000,000تومان
 • 130 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 4511131

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :603,000,000تومان
 • 84 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 4511031

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -باغستان

قیمت فروش :350,000,000تومان
 • 65 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 4510931

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -مارلیک

قیمت فروش :0تومان
 • 50 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 4510831

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :0تومان
 • 1000 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 4510731

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :1,594,000,000تومان
 • 103 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 4510631

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -داریوش

قیمت فروش :670,000,000تومان
 • 67 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 364510531

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -سهیلیه

قیمت فروش :0تومان
 • 500 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 4510431

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -کرج

قیمت فروش :0تومان
 • 1889733 متر

 • 2 خواب

 • بیش از 2 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 4510331

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
تهران -فرمانیه

قیمت فروش :25,000,000,000تومان
 • 250 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 34051011

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش