لیست آگهی های

خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :4,646,464تومان
 • 75 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 4513531

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -مهرویلا
 • 86 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 4513131

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :1,950,000,000تومان
 • 150 متر

 • 3 خواب

 • 2 پارکینگ

 • بیشتر از 5 متر

کد فایل : 4513031

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس
 • 150 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 4512931

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -جهانشهر

قیمت فروش :234,234,324,234تومان
 • 234 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 3512731

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس
 • 133 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 4512631

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گلشهر
 • 52 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 4512531

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس
 • 78 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 4512431

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت
 • 135 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 4512331

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت
 • 135 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 4512231

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -شاهین ویلا

قیمت فروش :820,000,000تومان
 • 97 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 383512131

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گلشهر

قیمت فروش :760,000,000تومان
 • 76 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 380511931

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -ماهدشت

قیمت فروش :275,000,000تومان
 • 82 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 4511631

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -45متری گلشهر

قیمت فروش :470,000,000تومان
 • 75 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 4511531

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -عظیمیه

قیمت فروش :0تومان
 • 400 متر

 • 4 خواب

 • بیش از 2 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 4511431

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش