لیست آگهی های

خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :2,200,000,000تومان
 • 106 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 4306731

تاریخ انتشار : 11 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -45متری گلشهر

قیمت فروش :470,000,000تومان
 • 75 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 4511531

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -جهانشهر

قیمت فروش :1,000,000,000تومان
 • 200 متر

 • 5 خواب

کد فایل : 3950831

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -مصباح

قیمت فروش :100تومان
 • 132 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 476431

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :2,200,000,000تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 100102031

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -گلشهر

قیمت فروش :570,000,000تومان
 • 80 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 100127631

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -مهرشهر

قیمت فروش :1,810,000,000تومان
 • 125 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 100153231

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -جهانشهر

قیمت فروش :0تومان
 • 220 متر

 • 4 خواب

کد فایل : 100230031

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -عظیمیه

قیمت فروش :0تومان
 • 208 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 4306831

تاریخ انتشار : 11 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -ماهدشت

قیمت فروش :275,000,000تومان
 • 82 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 4511631

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
کرج - خرمدشت

قیمت فروش :90,000,000تومان
 • 70 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 3950931

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :15,000,000تومان
 • 330 متر

 • 4 خواب

 • 2 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 476531

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -مهرویلا

قیمت فروش :1,550,000,000تومان
 • 110 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 100153331

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -عظیمیه

قیمت فروش :0تومان
 • 330 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 4306931

تاریخ انتشار : 11 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :216,000,000تومان
 • 57 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 3951031

تاریخ انتشار : 1 سال پیش