لیست آگهی های

رهن و اجاره
کرج -کیانمهر

ودیعه :125,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 85 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75182931

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -مارلیک

ودیعه :70,000,000تومان
اجاره :150,000تومان
 • 55 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 75131931

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -گلشهر

ودیعه :40,000,000تومان
اجاره :650,000تومان
 • 40 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 75183231

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -گوهردشت

ودیعه :350,000,000تومان
اجاره :500,000تومان
 • 130 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 75208831

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -گرمدره

ودیعه :0تومان
اجاره :0تومان
 • 140 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75183331

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -مهرشهر

ودیعه :30,000,000تومان
اجاره :1,200,000تومان
 • 65 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 75132231

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج - خرمدشت

ودیعه :25,000,000تومان
اجاره :1,200,000تومان
 • 125 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75183531

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -شهرک ناز

ودیعه :65,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 90 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75183631

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
فردیس -فردیس

ودیعه :100,000,000تومان
اجاره :1,000تومان
 • 73 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75183731

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -مهرشهر

ودیعه :40,000,000تومان
اجاره :2,500,000تومان
 • 105 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75183831

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -طالقانی

ودیعه :155,000,000تومان
اجاره :2,100,000تومان
 • 125 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75183931

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
فردیس -فردیس

ودیعه :200,000,000تومان
اجاره :2,500,000تومان
 • 175 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 75132831

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -باغستان

ودیعه :100,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 87 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75184031

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -حصارک پایین

ودیعه :200,000,000تومان
اجاره :900,000تومان
 • 100 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 75184131

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -گلشهر

ودیعه :100,000,000تومان
اجاره :200,000تومان
 • 90 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 18081831

تاریخ انتشار : 1 سال پیش