لیست آگهی های

رهن و اجاره
کرج -کمال شهر

ودیعه :50,000,000تومان
اجاره :300,000تومان
 • 80 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3844431

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -کیانمهر

ودیعه :42,000,000تومان
اجاره :100تومان
 • 80 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75146931

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -مهرشهر

ودیعه :35,000,000تومان
اجاره :1,200,000تومان
 • 500 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 75121431

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
فردیس -فردیس

ودیعه :160,000,000تومان
اجاره :500,000تومان
 • 125 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 75147131

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -مهرشهر

ودیعه :150,000,000تومان
اجاره :4,500,000تومان
 • 115 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75173131

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -منظریه

ودیعه :70,000,000تومان
اجاره :1,800,000تومان
 • 136 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75122031

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -منظریه

ودیعه :190,000,000تومان
اجاره :1,000تومان
 • 130 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75122231

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -گوهردشت

ودیعه :250,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 95 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75173631

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -منظریه

ودیعه :48,000,000تومان
اجاره :1,000,000تومان
 • 75 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75122531

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -میدان ساسانی

ودیعه :70,000,000تومان
اجاره :1,000,000تومان
 • 92 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75122931

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -گوهردشت

ودیعه :450,000,000تومان
اجاره :1,000تومان
 • 212 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 75174731

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -عظیمیه

ودیعه :130,000,000تومان
اجاره :4,500,000تومان
 • 110 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75174831

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
فردیس -فردیس

ودیعه :90,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 88 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75174931

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -طالقانی

ودیعه :80,000,000تومان
اجاره :2,500,000تومان
 • 85 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75175031

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -شهرک وحدت

ودیعه :600,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 85 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 75175131

تاریخ انتشار : 1 سال پیش