لیست آگهی های

رهن و اجاره
کرج -مهرشهر

ودیعه :200,000,000تومان
اجاره :4,000,000تومان
 • 151 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 75202831

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -مهرشهر

ودیعه :60,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 60 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 75202931

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -مهرشهر

ودیعه :55,000,000تومان
اجاره :2,500,000تومان
 • 90 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75203031

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -گلشهر

ودیعه :80,000,000تومان
اجاره :2,300,000تومان
 • 121 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75177531

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -گوهردشت

ودیعه :100,000,000تومان
اجاره :1,500,000تومان
 • 70 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75203131

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -باغستان

ودیعه :0تومان
اجاره :0تومان
 • 80 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75203331

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -گوهردشت

ودیعه :120,000,000تومان
اجاره :4,000,000تومان
 • 130 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75126731

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
فردیس -فردیس

ودیعه :0تومان
اجاره :0تومان
 • 65 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 75178531

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -مارلیک

ودیعه :50,000,000تومان
اجاره :650,000تومان
 • 75 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75127731

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
فردیس -فردیس

ودیعه :0تومان
اجاره :0تومان
 • 65 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 75179131

تاریخ انتشار : 1 سال پیش