لیست آگهی های : زمین

خرید و فروش
کرج -عظیمیه

قیمت فروش :0تومان
 • 500 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 9587031

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
چالوس -چالوس

قیمت فروش :0تومان
 • 332 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 9586326

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :2,147,483,647تومان
 • 1200 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 780542931

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -کرج

قیمت فروش :2,147,483,647تومان
 • 1875 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 556523431

تاریخ انتشار : 8 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :0تومان
 • 1000 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 4510731

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -کردان

قیمت فروش :900,000,000تومان
 • 400 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 4489331

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -تهران دشت

قیمت فروش :0تومان
 • 500 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 4488931

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -کردان

قیمت فروش :2,147,483,647تومان
 • 1250 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 4485031

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -ولنجک-بلوار دانشجو

قیمت فروش :100تومان
 • 1000 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 428271

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
رودهن -رودهن

قیمت فروش :100تومان
 • 267 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 427821

تاریخ انتشار : 1 سال پیش