لیست آگهی های : اداره

خرید و فروش
کرج -گلشهر

قیمت فروش :0تومان
 • 70 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9609031

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -کوی کارمندان

قیمت فروش :0تومان
 • 78 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9606731

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
تهران -تهران

قیمت فروش :0تومان
 • 425 متر

 • 11 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 960661

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
تهران -میدان انقلاب

قیمت فروش :0تومان
 • 90 متر

 • 4 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 960651

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
رهن و اجاره
کرج -مصباح

ودیعه :0تومان
اجاره :500,000تومان
 • 110 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9598631

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -دهقان ویلا

قیمت فروش :2,147,483,647تومان
 • 565 متر

 • 20 خواب

 • بیش از 2 پارکینگ

 • بیشتر از 5 متر

کد فایل : 862597231

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
رهن و اجاره
تهران -فاطمی

ودیعه :1,000,000,000تومان
اجاره :1,000,000تومان
 • 140 متر

 • 4 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 958151

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
تهران -شهرک غرب

قیمت فروش :0تومان
 • 800 متر

 • 9 خواب

 • بیش از 2 پارکینگ

 • بیشتر از 5 متر

کد فایل : 957581

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
ساری -ساری

قیمت فروش :0تومان
 • 90 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 9573326

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
شهریار -شهرک اندیشه

قیمت فروش :0تومان
 • 76 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 956911

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش