لیست آگهی های : اداره

خرید و فروش
تهران -سهروردی

قیمت فروش :100تومان
 • 71 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 410641

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -سهروردی

قیمت فروش :100تومان
 • 71 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 410651

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -سعادت آباد

قیمت فروش :100تومان
 • 70 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 410671

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -گیشا

قیمت فروش :100تومان
 • 150 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 410681

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -سهروردی

قیمت فروش :100تومان
 • 110 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 410701

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -سهروردی

قیمت فروش :100تومان
 • 110 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 410711

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -عباس آباد-مهناز

قیمت فروش :100تومان
 • 89 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 410721

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -میدان ولیعصر

قیمت فروش :100تومان
 • 141 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 410731

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -نیاوران

قیمت فروش :100تومان
 • 75 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 410741

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -نیاوران

قیمت فروش :100تومان
 • 75 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 410761

تاریخ انتشار : 1 سال پیش