لیست آگهی های : اداره

خرید و فروش
تهران -دبستان

قیمت فروش :100تومان
 • 62 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 412071

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -پاسداران-ساقدوش

قیمت فروش :100تومان
 • 75 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 412101

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -الهیه

قیمت فروش :100تومان
 • 110 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 412131

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -پاسداران

قیمت فروش :100تومان
 • 100 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 412161

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -جردن

قیمت فروش :100تومان
 • 130 متر

 • 5 خواب

کد فایل : 412261

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -اندرزگو

قیمت فروش :100تومان
 • 75 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 412281

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -پیروزی

قیمت فروش :100تومان
 • 37 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 412301

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -سعادت آباد-بلوار دریا

قیمت فروش :100تومان
 • 116 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 412311

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
تهران -سعادت آباد

ودیعه :300,000,000تومان
اجاره :40,000,000تومان
 • 400 متر

 • 7 خواب

کد فایل : 413371

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
تهران -سعادت آباد

ودیعه :100,000,000تومان
اجاره :19,000,000تومان
 • 140 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 413381

تاریخ انتشار : 1 سال پیش