لیست آگهی های : اداره

رهن و اجاره
تهران -پونک-همیلا

ودیعه :1,000,000,000تومان
اجاره :100تومان
 • 70 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 439261

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
تهران -تجریش

ودیعه :100تومان
اجاره :100تومان
 • 65 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 439271

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
تهران -پونک-اقبالپور

ودیعه :100,000,000تومان
اجاره :12,500,000تومان
 • 105 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 439281

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
تهران -جردن-ولیعصر

ودیعه :100تومان
اجاره :100تومان
 • 1200 متر

 • 5 خواب

کد فایل : 439291

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
تهران -جردن

ودیعه :200,000,000تومان
اجاره :10,000,000تومان
 • 130 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 439301

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
تهران -میرداماد

ودیعه :100تومان
اجاره :100تومان
 • 80 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 439311

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
تهران -الهیه

ودیعه :200,000,000تومان
اجاره :16,000,000تومان
 • 130 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 439321

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
تهران -پیروزی-چهارصد دستگاه

ودیعه :100تومان
اجاره :100تومان
 • 140 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 439331

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
تهران -زعفرانیه

ودیعه :500,000,000تومان
اجاره :100تومان
 • 85 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 439341

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
تهران -پونک-فکوری

ودیعه :950,000,000تومان
اجاره :100تومان
 • 200 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 439351

تاریخ انتشار : 1 سال پیش