لیست آگهی های : اداره

رهن و اجاره
تهران -دروس

ودیعه :150,000,000تومان
اجاره :100تومان
 • 150 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 439361

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
تهران -ستارخان

ودیعه :60,000,000تومان
اجاره :3,200,000تومان
 • 32 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 439371

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
تهران -جمالزاده - صدوقی

ودیعه :1,000,000تومان
اجاره :4,200,000تومان
 • 25 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 439381

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
تهران -پیروزی

ودیعه :50,000,000تومان
اجاره :4,300,000تومان
 • 70 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 439391

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
تهران -گیشا

ودیعه :30,000,000تومان
اجاره :3,000,000تومان
 • 70 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 439401

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
تهران -ونک

ودیعه :100تومان
اجاره :100تومان
 • 1200 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 439411

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
تهران -سهروردی

ودیعه :80,000,000تومان
اجاره :5,500,000تومان
 • 70 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 439421

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
تهران -کوی پروانه

ودیعه :100,000,000تومان
اجاره :3,700,000تومان
 • 55 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 439431

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
تهران -سعادت آباد-صرافهای جنوبی

ودیعه :100,000,000تومان
اجاره :18,000,000تومان
 • 140 متر

 • 4 خواب

کد فایل : 439441

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
تهران -صادقیه-گلاب

ودیعه :150,000,000تومان
اجاره :4,500,000تومان
 • 80 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 439461

تاریخ انتشار : 1 سال پیش