لیست آگهی های : اداره

خرید و فروش
تهران -صادقیه-فلکه اول

قیمت فروش :100تومان
 • 73 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 440241

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -سهروردی شمالی

قیمت فروش :110تومان
 • 110 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 440251

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -میرداماد-شمال

قیمت فروش :100تومان
 • 80 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 440271

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -اختیاریه جنوبی

قیمت فروش :100تومان
 • 62 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 440291

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -جردن-جهان کودک

قیمت فروش :100تومان
 • 250 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 440311

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -پردیس

قیمت فروش :100تومان
 • 50 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 440321

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -قلهک

قیمت فروش :100تومان
 • 75 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 440331

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -ستارخان

قیمت فروش :100تومان
 • 103 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 440351

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
ورامین -قیام دشت

قیمت فروش :100تومان
 • 80 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 440361

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -عباس آباد-میر عماد

قیمت فروش :100تومان
 • 187 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 440391

تاریخ انتشار : 1 سال پیش