لیست آگهی های : اداره

خرید و فروش
تهران -سید خندان

قیمت فروش :100تومان
 • 100 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 440551

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -عباس آباد-میر عماد

قیمت فروش :100تومان
 • 1300 متر

 • 5 خواب

کد فایل : 440571

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -صادقیه-فلکه اول

قیمت فروش :100تومان
 • 48 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 440601

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -میرداماد-شمال

قیمت فروش :100تومان
 • 55 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 440611

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -پاسداران-ساقدوش

قیمت فروش :100تومان
 • 250 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 440631

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -پاسداران-ساقدوش

قیمت فروش :100تومان
 • 170 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 440641

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -دروس

قیمت فروش :100تومان
 • 33 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 440691

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -شهید رجایی

قیمت فروش :100تومان
 • 144 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 444392

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -شاهین ویلا

قیمت فروش :1,200,000,000تومان
 • 186 متر

 • خواب

کد فایل : 282450631

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
مشهد -هفده شهریور

قیمت فروش :100تومان
 • 210 متر

 • 5 خواب

کد فایل : 445679

تاریخ انتشار : 1 سال پیش