لیست آگهی های : ویلا

خرید و فروش

قیمت فروش :2,300,000,000تومان
 • 1000 متر

 • 5 خواب

کد فایل : 7568830

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :500,000,000تومان
 • 400 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7568930

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -عظیمیه

قیمت فروش :0تومان
 • 800 متر

 • 4 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7569330

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :0تومان
 • 1100 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7569530

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -ماهدشت

قیمت فروش :600,000,000تومان
 • 620 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7569630

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -کیانمهر

قیمت فروش :497,000,000تومان
 • 432 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7569730

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -کمال شهر

قیمت فروش :0تومان
 • 1847 متر

 • 5 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 7569930

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -مهرویلا

قیمت فروش :760,000,000تومان
 • 650 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7570030

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :380,000,000تومان
 • 270 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 7570130

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :390,000,000تومان
 • 320 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7570230

تاریخ انتشار : 1 سال پیش