لیست آگهی های : ویلا

خرید و فروش

قیمت فروش :300,000,000تومان
 • 250 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 7572530

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :0تومان
 • 360 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7572630

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :270,000,000تومان
 • 250 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 7572730

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :550,000,000تومان
 • 700 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7572830

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :1,000,000,000تومان
 • 185 متر

 • 5 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7573230

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :850,000,000تومان
 • 513 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7573430

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :160,000,000تومان
 • 280 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 7573530

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -آزادگان

قیمت فروش :0تومان
 • 930 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7573630

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -آزادگان

قیمت فروش :0تومان
 • 930 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7573730

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :550,000,000تومان
 • 550 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7573830

تاریخ انتشار : 1 سال پیش