لیست آگهی های : ویلا

خرید و فروش
کرج -تهران دشت

قیمت فروش :0تومان
 • 400 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 100185031

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :870,000,000تومان
 • 250 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 100185131

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :870,000,000تومان
 • 250 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 100185231

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :870,000,000تومان
 • 250 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 100185631

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :870,000,000تومان
 • 250 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 100185731

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :870,000,000تومان
 • 250 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 100185831

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :870,000,000تومان
 • 250 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 100185931

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -سهیلیه

قیمت فروش :0تومان
 • 1000 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 100186231

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -سهیلیه

قیمت فروش :1,580,000,000تومان
 • 460 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 100186331

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :980,000,000تومان
 • 350 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 100186531

تاریخ انتشار : 1 سال پیش