لیست آگهی های : ویلا

خرید و فروش
کرج -عظیمیه

قیمت فروش :0تومان
 • 650 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 100186631

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -مهرشهر

قیمت فروش :0تومان
 • 1000 متر

 • 6 خواب

کد فایل : 100207231

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -مهرشهر

قیمت فروش :5,200,000,000تومان
 • 1000 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 100207531

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -محمد شهر

قیمت فروش :0تومان
 • 2500 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 4381031

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -سهیلیه

ودیعه :80,000,000تومان
اجاره :5,500,000تومان
 • 200 متر

 • 2 خواب

 • بیش از 2 پارکینگ

 • بیشتر از 5 متر

کد فایل : 278433631

تاریخ انتشار : 1 سال پیش