لیست آگهی های : مغازه

رهن و اجاره
کرج -گوهردشت

ودیعه :50,000,000تومان
اجاره :3,000,000تومان
  • 30 متر

  • 0 خواب

  • انباری 3-1 متر

کد فایل : 12980631

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
زنجان -اتوبان۲۲بهمن

قیمت فروش :222تومان
  • 22 متر

  • 2 خواب

کد فایل : 468314

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش