خرید و فروش
تهران -مرزداران-ناهید

قیمت فروش :6,138,000,000تومان
 • 186 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 395371

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
تهران -گیشا-زوج ها
 • 101 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 395611

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
تهران -گیشا-زوج ها
 • 101 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 395631

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
تهران -گیشا-زوج ها
 • 101 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 395641

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
تهران -گیشا-زوج ها
 • 101 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 395651

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
تهران -کامرانیه

قیمت فروش :100تومان
 • 130 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 396081

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
تهران -شهرری

قیمت فروش :607,000,000تومان
 • 140 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 396091

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
تهران -خواجه عبدالله

قیمت فروش :1,300,000,000تومان
 • 67 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 396101

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
تهران -سعادت آباد-بلوار 24 متری

قیمت فروش :100تومان
 • 315 متر

 • 4 خواب

 • بیش از 2 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 396111

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
تهران -نازی آباد

قیمت فروش :1,040,000,000تومان
 • 80 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 396121

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
تهران -الهیه

قیمت فروش :52,000,000تومان
 • 85 متر

 • 2 خواب

 • 2 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 396131

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
تهران -نیروی هوایی

قیمت فروش :100تومان
 • 215 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 396141

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
تهران -مرزداران

قیمت فروش :1,700,000,000تومان
 • 81 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 396151

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
تهران -نیاوران

قیمت فروش :25,000,000تومان
 • 205 متر

 • 3 خواب

 • 2 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 396161

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
تهران -پاسداران-شمال هروی

قیمت فروش :100تومان
 • 125 متر

 • 3 خواب

 • 2 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 396171

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش