خرید و فروش
کرج -جهانشهر

قیمت فروش :1تومان
 • 1 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 12380531

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -کرج

قیمت فروش :4,000,000تومان
 • 160 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 11775731

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -45متری گلشهر

قیمت فروش :420,000,000تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 12278031

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -45متری گلشهر

قیمت فروش :4,600,000,000تومان
 • 90 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 12077031

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
رهن و اجاره
کرج -گوهردشت
 • 124 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 6365830

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
رهن و اجاره
کرج -گوهردشت
 • 124 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 6365730

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -شاهین ویلا

قیمت فروش :255,000,000تومان
 • 55 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 15481331

تاریخ انتشار : 3 هفته پیش
خرید و فروش
کرج -شهرک یاس

قیمت فروش :680,000,000تومان
 • 117 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 14081231

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -رجایی شهر

قیمت فروش :790,000,000تومان
 • 113 متر

 • 2 خواب

 • 2 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 13981131

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -مهرشهر

قیمت فروش :1,800,000,000تومان
 • 155 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 481031

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج - خرمدشت

قیمت فروش :387,500,000تومان
 • 130 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 480931

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گلشهر

قیمت فروش :100تومان
 • 115 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 480831

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -مهرشهر

قیمت فروش :1,250,000,000تومان
 • 125 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 12880731

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
رهن و اجاره
کرج -گوهردشت

ودیعه :50,000,000تومان
اجاره :3,000,000تومان
 • 30 متر

 • 0 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 12980631

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گلشهر

قیمت فروش :100تومان
 • 121 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 480431

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش