خرید و فروش
ساوجبلاغ -هشتگرد

قیمت فروش :160,000,000تومان
 • 81 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3953331

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
ساوجبلاغ -شهرک حمیدیه

قیمت فروش :270,000,000تومان
 • 64 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل :

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش
ساوجبلاغ -هشتگرد

قیمت فروش :650,000,000تومان
 • 105 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 3842231

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
ساوجبلاغ -شهر جدید هشتگرد

قیمت فروش :115,000,000تومان
 • 87 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3945831

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
ساوجبلاغ -شهر جدید هشتگرد

قیمت فروش :180,000,000تومان
 • 85 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل :

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش
ساوجبلاغ -هشتگرد

قیمت فروش :185,000,000تومان
 • 499 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 3949431

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش