لیست آگهی های : تجاری
خرید و فروش
تهران -میدان آزادی

قیمت فروش :100تومان
 • 37 متر

 • 0 خواب

خرید و فروش
تهران -شهرک غرب

قیمت فروش :100تومان
 • 32 متر

 • 0 خواب

خرید و فروش
تهران -سعادت آباد

قیمت فروش :100تومان
 • 103 متر

 • 0 خواب

خرید و فروش
تهران -بازار

قیمت فروش :100تومان
 • 12 متر

 • 1 خواب

رهن و اجاره
کرج -داریوش

ودیعه :80,000,000تومان
اجاره :3,500,000تومان
 • 55 متر

 • 0 خواب

رهن و اجاره
کرج -گوهردشت

ودیعه :50,000,000تومان
اجاره :3,000,000تومان
 • 30 متر

 • 0 خواب

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
زنجان -اتوبان۲۲بهمن

قیمت فروش :222تومان
 • 22 متر

 • 2 خواب

رهن و اجاره
اردبیل -فلکه کشاورز

ودیعه :10,000,000تومان
اجاره :300,000,000تومان
 • 150 متر

 • 0 خواب

 • انباری 5-3 متر