لیست آگهی های : تجاری
خرید و فروش
کرج -گلشهر

قیمت فروش :40,000,000,000تومان
 • 220 متر

 • 2 خواب

 • 2 پارکینگ

 • بیشتر از 5 متر

خرید و فروش
کرج -کرج

قیمت فروش :0تومان
 • 40 متر

 • خواب

خرید و فروش
کرج -مرکزی

قیمت فروش :6,000,000,000تومان
 • 30 متر

 • 0 خواب

رهن و اجاره
کرج -45متری گلشهر

ودیعه :100,000,000تومان
اجاره :4,000,000تومان
 • 45 متر

 • خواب

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
کرج -مهرشهر

قیمت فروش :2,750,000,000تومان
 • 34 متر

 • خواب

رهن و اجاره
کرج -طالقانی

ودیعه :2,000,000,000تومان
اجاره :200,000,000تومان
 • 462 متر

 • 0 خواب

 • انباری 5-3 متر

رهن و اجاره
کرج -گلشهر

ودیعه :450,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 130 متر

 • خواب

رهن و اجاره
کرج -گلشهر

ودیعه :450,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 130 متر

 • خواب

خرید و فروش
کرج -گلشهر

قیمت فروش :2,450,000,000تومان
 • 135 متر

 • خواب

خرید و فروش
کرج -بنیاد

قیمت فروش :1,240,000,000تومان
 • 18 متر

 • 1 خواب